วันนี้เสนอคำว่า เชื้อไฟ

คำว่า เชื้อไฟ หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ หรือสิ่งที่ทำให้ไฟติดง่าย

ในที่นี้หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ รวมเรียกว่า อายตนะภายในบวกกับ อายตนะภายนอกอันได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอารมณ์ ผสมกับวิญญาณการรับรู้ ผัสสะหรือสัมผัส และเวทนาความรู้สึกสุข ทุกข์

ธรรมเหล่านี้เปรียบประดุจดังเชื้อให้ไฟเผาลน มอดไหม้และสิ่งที่เป็นไฟนั้นก็คือ

ราคะ โทสะ โมหะ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความคับแค้นใจ ความทุกข์ทุรนทุราย

เหล่านี้เปรียบประดุจดังไฟที่คอยสุม เผาลนให้ทุรนทุราย เร่าร้อนทุกทรมานเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้น มากขึ้นตราบนานเท่านาน

ผู้มีสติปัญญามีความเพียรเพ่งอยู่ ย่อมระมัดระวังไม่ให้เชื้อต้องมาติดไฟ

มิให้ไฟ มาเข้าใกล้เชื้อ

มีสติปัญญา ระงับยับยั้งเชื้อ และสกัดกั้นไฟมิให้ลุกไหม้เผาลน

ความทุกข์ทรมาน ทุรนทุราย เร่าร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ ก็จักไม่เกิด

ความผ่อนคลาย ดับ เย็น ก็จักปรากฏแก่ผู้มีสติปัญญา มีความเพียรเพ่งอยู่นั้น

พุทธะอิสระ