ลูกรัก ไม่ง่ายเลยที่จิตนี้จักฝึกให้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัย

เพราะไม่รู้ว่ากี่ภพ กี่ชาติ กี่วัน กี่เวลามาแล้วที่จิตนี้คลุกคลีอยู่อาศัยกับ อารมณ์รัก น่าใคร่ น่าปรารถนา จริงอยู่ที่อารมณ์รักมันสามารถสร้างความอบอุ่น รู้สึกปลอดภัย แต่มันก็มักจะมีของแถมอีกมากมายทำร้ายจิตนี้

อารมณ์โลภ ทะเยอทะยานอยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น ทั้งที่มันทำให้จิตนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยแทบดับจิต แต่เราก็ยังพึงพอใจอยู่กับมัน

อารมณ์โกรธ มันจักเผาล้นให้จิตนี้ทุรนทุราย เร้าร้อน เสียดแทง จนจิตนี้แทบจะมอดไหม้กลายเป็นจุณ แต่จิตนี้ก็ดูจักชอบใช้บริการอยู่กับอารมณ์โกรธ อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

ยิ่งอารมณ์หลงด้วยแล้ว เมื่อใดที่จิตนี้ไม่มีปัญญา จิตนี้ก็มักจะพึ่งพาใช้บริการของมัน ดุจดังคนเสพติดยา

ลูกรักเมื่อไหร่หนา เมื่อไหร่ที่จิตนี้จักระลึกได้รู้จักเข้าใจถึงพิษภัยแห่งอารมณ์อยู่เนืองๆ ต่อเนื่องทุกลมหายใจ

เหตุที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะจิตนี้ยังไม่แข็งแรง ยังพึงพาอาศัยตนเอง อยู่ไม่ได้ “จิตนี้จึงต้องไปอาศัยอารมณ์”

ทั้งที่จิตนี้มีหน้าที่และเครื่องอยู่ที่มีอำนาจมากที่สุด ทรงประสิทธิภาพที่สุด คือ รับ จำ รู้ คิด

ไม่เข้าใจว่าทำไม๊ ทำไม จิตนี้ถึงได้กระทำหน้าที่เกินเลยเสียจนกลายเป็นสร้างเรื่องเสียหายให้แก่จิต

มีหน้าที่รับ ก็ดันไปปรุงแต่งนู่น นี่ นั่นจนกลายเป็นภาระของจิต

มีหน้าที่จำ ก็ดันไปจำมันเสียทุกเรื่องโดยไม่แยกแยะถูกผิด ดีชั่ว

มีหน้าที่รู้ ก็รู้ไม้จริง รู้ไม่ลึก รู้ไม่แจ่มชัด

มีหน้าที่คิด ก็ดันไปคิดแต่สิ่งที่ไร้สาระ

ไม่เข้าใจว่าทำไมจิตนี้ถึงได้อ่อนแอ เลอะเทอะ เลอะเลือน ลื่นไหล ใฝ่ต่ำได้ขนาดนี้

นี่คงเป็นเพราะเหตุที่จิตนี้ไปคบค้าอยู่อาศัยกับอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง มากจนเกินไป “จึงทำให้จิตนี้ทำหน้าที่อย่างไม่ซื่อตรง”

ไม่ยอมคบค้าอยู่อาศัยกับสติปัญญาบ้างเลย

จึงทำให้จิตนี้อ่อนแอ ไร้สาระดังกล่าว

ลูกรัก พ่อหวังว่า สิ่งที่พ่อรำพึงมานี้ คงจักเป็นเครื่องเตือนจิตได้บ้าง

ผู้หวังความเจริญในวิถีจิต ควรจักต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจให้แจ่มชัดอยู่เนืองๆ

พุทธะอิสระ