ตัวอย่างของผู้ที่ได้รับความทุกข์เพราะของชอบคือ

กรณีคนชอบซื้อหวย ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถูกหวยก็เป็นทุกข์ เพราะหวยหาย

ไม่ถูกหวยก็เป็นทุกข์เพราะเสียสตางค์

พวกชอบสะสมรถหรู ก็เป็นทุกข์ เพราะรถที่สะสมดันกลายเป็นรถเถื่อน

พวกชอบสะสมนาฬิกาหรู ก็เป็นทุกข์เพราะต้องไปยืมเพื่อนมาใช้

พวกชอบเงิน ก็เป็นทุกข์เพราะดันไปยืมเงินจากนายทุนค้ามนุษย์

ล่าสุดพวกเศรษฐีต้องเป็นทุกข์ เพราะชอบล่าและเสพเนื้อสัตว์ป่า

นี่หละกระมัง พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่า

ตัณหา ความทะยานอยาก เป็นเหตุให้เกิดทุกข์