ปีเก่า ชีวิตเก่า ปัญหาเก่า เรื่องราวเก่าๆ จุลชีพเก่า กำลังจะเลือนรางหายไป ตามอายุขัย และกาลเวลา

เราลองมาทบทวน ดูกันหน่อยซิว่า

ในรอบปี ๒๕๖๐ ที่กำลังจะผ่านไป

ชีวิต ลมหายใจ และพลังงาน ของเรา ได้สั่งสม สร้างสรรค์ ทำให้ชีวิต จิตวิญญาณนี้ ได้ประโยชน์ ให้ประโยชน์ จากวันคืนที่ล่วงเลยไป อย่างไรกันบ้าง

ลองค้นหาสิ่งที่เป็นผลกำไร ของชีวิตที่แท้จริงดูซิว่า

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ชีวิตนี้เรามีกำไร หรือขาดทุน

และผลกำไร ของเรามันอยู่ยง ยืนยง คงทน ยั่งยืน สืบต่อไป จนถึงภพภูมิต่อๆ ไปได้หรือไม่

หากผลกำไร ที่เราได้ มันหล่อเลี้ยง ชีวิตเราได้ แค่ชั่วครู่ ชั่วยาม ภพชาตินี้เท่านั้น

นั่นแสดงว่า เรากำลังขาดทุน

ขาดทุน ที่สู้อุตส่าห์ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทรัพยากร พลังชีวิตที่มี ลงทุนไปในรอบปีที่ผ่านมา

แต่ผลประกอบการ มันได้มาแค่ ทำให้เราอยู่รอดไปวันๆ เท่านั้น

เช่นนั้น ท่านทั้งหลาย คงต้องกลับมาคิดทบทวน ดูกันหน่อยซิว่า

เราได้ค้นหาวิธีอันเลิศแล้วหรือยัง ในการลงทุน ทำ พูด คิด หากยังคงต้องค้นหาวิธีอันเลิศนั้นๆ ให้พบ

แล้วลงไม้ลงมือทำมัน ด้วยความจดจ่อ จริงจัง ตั้งใจ ให้แจ่มชัด เช่นนี้ ผลกำไรที่ประเสริฐ ก็จักเกิดตามมาเอง

ส่วนผู้ที่มีชีวิตในรอบปี ที่ผ่านมาขาดทุนมาตลอด

ก็ควรจักต้อง มาทบทวนดูว่า

เราประมาท เกินไปหรือเปล่า

เราโง่เกินไปหรือเปล่า

เราขี้เกียจเกินไปหรือเปล่า

เราเสพติด ตกเป็นทาส ในอะไรๆ เกินไปหรือเปล่า

เราคับแคบ เห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่า

ชีวิตเรา จึงยังไม่ได้ประโยชน์ ไม่ให้ประโยชน์ และขาดทุนอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้

เมื่อรู้ว่าชีวิตเราพลาดพลั้ง เผลอไผล ผิดพลาดไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านทั้งหลายต้องตั้งจิต ตั้งสติ ระลึกอยู่ทุกลมหายใจว่า

เราจักไม่ประมาท

เราจักต้องฉลาดรู้เท่าทันในอารมณ์

เราจักไม่เสพติดสิ่งใดๆ จนต้องหลงยึดติดตกเป็นทาส

เราจักเป็นผู้มีความเพียรอันตั้งมั่น อยู่ทุกลมหายใจ

เราจักเป็นผู้เห็น การให้ คือการสร้างผลกำไร ของชีวิต

เท่านี้ ก็น่าจะทำให้ชีวิตนี้ สร้างผลกำไร ได้ประโยชน์ และให้ประโยชน์

จนชีวิตมีคุณค่า ดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ เพราะเรามีคุณธรรม ลงมือทำคุณประโยชน์ได้ต่อไป

นี่น่าจะเป็นชีวิตที่แสวงหากำไร ได้ให้ภพนี้และภพหน้าได้อย่างมั่นคง

ท่านทั้งหลายต้องตระหนักสำนึก ระลึกอยู่เสมอๆ ว่า

กาลเวลากลืนกินสรรพสิ่ง กัดกินชีวิตสัตว์

ความมัวเมาประมาท เป็นหนทางแห่งการขาดทุนทั้งภพนี้ ภพหน้า

พุทธะอิสระ