Print
Hits: 2514

เต มะยัง โอติณณามหะ 
พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว
ชาติยา 
โดยความเกิด
ชะรามะระเณนะ 
โดยความแก่และความตาย
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ 
โดยความโศก ความรำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลาย
ทุกขะปะเรตา 
เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชาวเราทั้งหลาย ผู้ปรารถนาปลดเปลื้องความทุกข์ทนได้ยากดังกล่าวนี้

มาร่วมหาวิธีปลดเปลื้องพันธนาการแห่งทุกข์ดังกล่าวนี้

ด้วยการบวชเนกขัมมะ ถือศีล ฟังธรรม เจริญสติปัญญา เพื่อให้รู้เท่าทัน สภาวะทุกข์ ที่จักเข้ามาครอบงำ

เพราะด้วยการศึกษาเรียนรู้ พระสัจธรรมความจริงอันประเสริฐแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น

จึงจักทำให้บังเกิดสัมมาสติ สัมมาปัญญา อันเป็นประดุจดังแว่นแก้ว สอดส่องขยายให้เห็นสภาวะทุกข์ตัวร้าย ที่เข้ามาครอบงำชาวเราได้ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังลุ้น กำลังเชียร์กับการจัดตั้งรัฐบาล ของบรรดานักการเมืองทั้งหลาย จนเกิดความทุกข์ ความเครียด

ลองหลบมาเข้าวัดเจริญสติปัญญากันดูบ้าง จักได้รู้วิธีกำจัดความทุกข์ ความเครียดเหล่านั้น

อีกทั้งการบวชเนกขัมมะถือศีลในครั้งนี้ ถือเป็นการน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชพลีต่อพระราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทุกๆ พระองค์ด้วย

พร้อมทั้งน้อมอุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องแผ่นดินสยาม โดยนิมนต์พระสงฆ์ สวดมาติกาบังสุกุล อุทิศผลบุญให้แก่ท่าน

ชาวเราทั้งหลาย ใคร่รู้สึกตัวว่า ตนกำลังถูกครอบงำด้วยกองทุกข์ แล้วต้องการจักปลดเปลื้องให้หลุดพ้น ก็เชิญมาถือศีล ฟังธรรม เจริญสติปัญญาในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึง วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้กันนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ