ขอเชิญร่วมฟังธรรมและอบรมวิธีจิตประจำอาทิตย์ที่สามของเดือนในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)

กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจอันสำเร็จ การงานอันสำเร็จ ลาภอันสำเร็จ และชัยชนะ ตลอดกาล
จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในกาลทั้งปวง เทอญฯ