ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
วันวิสาขบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
งดแสดงธรรม และกิจกรรมตลาดประชารัฐ

ประกาศ

งดกิจกรรม อโรคยาคลีนิก
งดกิจกรรม การแสดงธรรมประจำสัปดาห์
งดขายของ ตลาดประชารัฐ
ของวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เพื่อขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีประชุมเพลิง
สรีระสังขารพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม
ณ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๑๕.๐๐ น.

 

ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมโอวาท และพิธีลาสิกขา ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

 • เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
  เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรม
                       ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
                       ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
                         ผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
                        โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุ-สามเณร สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์
๑๕.๐๐ น. ก่อเจดีย์ทราย (หน้าโรงเจ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๐.๐๐ น. พิธีบังสุกุล โดย พระสงฆ์ ๑๐ รูป (ณ โรงเจ)
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๔.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ 
พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร (หน้าโรงเจ)

ติดต่อสอบถามโทร : ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอเชิญร่วมฟังธรรมและอบรมวิธีจิตประจำอาทิตย์ที่สามของเดือนในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)

กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจอันสำเร็จ การงานอันสำเร็จ ลาภอันสำเร็จ และชัยชนะ ตลอดกาล
จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในกาลทั้งปวง เทอญฯ