ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
รับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. ศิษยานุศิษย์ พร้อมกันที่ด้านหน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาวัด โรงเจ เพื่อถวายเป็นคุรุบูชา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย พระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์ และญาติธรรม

หมายเหตุ
ทุกท่านโปรดเตรียม อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด
ไม้ขนไก่ น้ำยาทำความสะอาด แปรงขัด มาด้วยนะคะ

----------------------------------

พบกับสินค้าดี ราคาถูก ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชิญมาจับจ่ายใช้สอย
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณชั้นล่างอาคารพระนาคปรก
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์ และญาติธรรม
เวลา ๑๔.๓๐ น. การปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

งด อโรคยาคลีนิก (เลื่อนไปเป็นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวดมาติกา - บังสุกุล อุทิศถวายพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม (ศาลาปฏิบัติธรรม)
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน โดย พระวิปัสสนาจารย์ นครปฐม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
วันวิสาขบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
งดแสดงธรรม และกิจกรรมตลาดประชารัฐ

ประกาศ

งดกิจกรรม อโรคยาคลีนิก
งดกิจกรรม การแสดงธรรมประจำสัปดาห์
งดขายของ ตลาดประชารัฐ
ของวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เพื่อขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีประชุมเพลิง
สรีระสังขารพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม
ณ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๑๕.๐๐ น.

 

ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมโอวาท และพิธีลาสิกขา ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

 • เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
  เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรม
                       ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
                       ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
                         ผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
                        โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุ-สามเณร สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์
๑๕.๐๐ น. ก่อเจดีย์ทราย (หน้าโรงเจ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๐.๐๐ น. พิธีบังสุกุล โดย พระสงฆ์ ๑๐ รูป (ณ โรงเจ)
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๔.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ 
พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร (หน้าโรงเจ)

ติดต่อสอบถามโทร : ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม