รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
อยู่วัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

กำหนดการ

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตรและมงคล ๓๘ ประการ
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

หลวงปู่พุทธะ​อิสระ​เชิญชวนมาร่วมกิจกรรม

เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น.เริ่มเลี้ยงอาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมนต์บทธัมมนิยาม และทอดผ้าบังสกุลน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แก่คณะสงฆ์วัดอ้อน้อยทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมปฎิบัติจิตภาวนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. แจกมหาทาน ๙๙๙ ครอบครัวแล้วร่วมกันน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

*หมายเหตุ*
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ผู้ร่วมพิธีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ – ๓

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาวัด ทำความสะอาด
เพื่อถวายเป็นคุรุบูชา
เวลา ๑๓.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย พระวิปัสสนาจารย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ โดย คณะพระสงฆ์วิปัสสนาจารย์ และญาติธรรม

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ
วันเสาร์ที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๓๐ น.ปฏิบัติกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และอ่านพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น.เปิดจำหน่ายชุดบังสุกุลเป็นและตาย
๐๙.๐๐ น.พิธีบังสุกุลเป็นและตาย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐ น.พิธีราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น อ่านพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน 
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล

หมายเหตุ ๑. ท่านสามารถนำอัฐิ รูป ของผู้วายชนม์ เข้าร่วมในพิธีบังสุกุลในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓๔-๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๙๕-๕๔๓ ๑๐๕๔

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาวัด ทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ เพื่อถวายเป็นคุรุบูชา
เวลา ๑๓.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม โดย คณะสงฆ์ ณ โรงเจ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ โดย คณะพระสงฆ์ และญาติธรรม

หมายเหตุ
ทุกท่านโปรดเตรียม อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาด
ไม้ขนไก่ น้ำยาทำความสะอาด แปรงขัด มาด้วยนะคะ