ขอเชิญร่วมฟังธรรม งานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

----------------------------------

พบกับ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อเป็นกุศล แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์
และบำเพ็ญกุศลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันวิสาขาบูชา
วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก 

รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
อยู่วัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

กำหนดการ

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตรและมงคล ๓๘ ประการ
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒