แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๔.๓๐ น. การเจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม