กำหนดการวันกตัญญู วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ และวันไหว้ครู
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายผ้าขาว-แดง และขันไหว้ครู
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงไหว้ครู
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมาติกาบังสุกุล และเจริญมนต์พระปริตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีไหว้ครู เบิกบายศรี เวียนเทียนแว่นฟ้า
ทำขวัญครู ถวายขันไหว้ครู เพื่อบูชาครู
และ ทอดผ้าป่าต้นไม้
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
🔸ลงทะเบียนจองขันไหว้ครู ตามลิ้งค์นี้ >>> ลงทะเบียนจองขันไหว้ครู
หมายเหตุ
๑. ท่านสามารถนำอัฐิ รูปถ่ายผู้วายชนม์ เข้าร่วมในพิธีสวดมาติกาบังสุกุลได้
๒. ท่านผู้ร่วมพิธีไหว้ครู ต้องใส่เงิน 19 บ. ใส่ในขันไหว้ครู
ของตนเอง
๓. การทอดผ้าป่าต้นไม้ ท่านสามารถนำต้นไม้มาร่วมถวายด้วยก็ได้ แต่หากไม่สะดวกทางวัดได้จัดเตรียมต้นไม้ที่ให้ท่านได้ร่วมบุญไว้บ้างแล้ว
----------------------------------
ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม