วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
งดจัดกิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกัน
เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อไวรัส
ตามมติมหาเถรสมาคม และนโยบายของรัฐบาล

หากมีกิจกรรมอื่นใด ท่านสามารถติดตามรับชม
การถ่ายทอดสด หรือ เทปบันทึกย้อนหลัง ได้ที่

YouTube: อิสระธรรม - Issaradham
Facebook: Issaradham
Facebook: หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
Facebook: Wat Onoi
Facebook: โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)