กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
และพิธีบวงสรวงนักษัตริย์ ๑๒ ราศี
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๘ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. สมาทานศีลอุโบสถ/เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันมาฆบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. บวงสรวง นักษัตริย์ หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๕.๐๐ น. ลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม