รับสมัครบวชพระ เณร #บวชฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บวชตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการงานบรรพชา - อุปสมบทหมู่
มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๔ ปี
และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ส่งใบสมัครวันสุดท้าย)
(เข้าอยู่วัดวันสุดท้าย วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ / สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด
.
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค – พิธีมอบผ้าไตร
.
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่
๐๘.๓๐ น. คลินิกแพทย์แผนไทยอิสระธรรม
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม
.
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ น. การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. พิธีการแสดงความปาริสุทธิในศีลของหลวงปู่พุทธะอิสระ ต่อคณะสงฆ์
- การถวายผ้าไตร
- นำผ้าไตรเข้าสู่พระอุโบสถกลางน้ำ ท่ามกลางองค์ประชุมคณะสงฆ์
- ขอโอกาสคณะสงฆ์ แสดงความปาริสุทธิในศีล เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ รับทราบ และยอมรับเข้าหมู่ พร้อมเปล่งว่า สาธุ
- คณะสงฆ์กล่าวยอมรับ และองค์หลวงปู่พุทธะอิสระออกไปห่มผ้าไตร
แล้วกลับเข้ามา กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- แสดงอาบัติพร้อมขอปลงอาบัติแด่คณะสงฆ์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ และสามเณร
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรม และการแจกมหาทาน
.
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร
.
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา
๐๘.๓๐ น. คลินิกแพทย์แผนไทยอิสระธรรม
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ – ๒
สมัครบวช โทร ๐๘๖ ๔๗๓ ๗๕๕๓
.
————————–——
.
ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญถวายปัจจัย
สามารถโอนเงินได้ที่
ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสะ
ธ.ธนชาต ส.กำแพงแสน
เลขที่ 358-6-02798-4
โทรศัพท์ : 034-310501 - 3
ติดต่อเพื่อขอใบอนุโมทนาบัตร
ส่งสลิป-ชื่อ-สกุล-ที่อยู่
ได้ที่ ID Line : choojai36