กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๒