Print
Hits: 518

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันวิสาขาบูชา
วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วันวิสาขบูชา)
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน
.
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก 
.
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และอบรมวิถีจิต ลาสิกขา
.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

----------------------------------

พบกับสินค้าดี ราคาถูก ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชิญมาจับจ่ายใช้สอย
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม