ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐น. สมาทานศีลอุโบสถ/เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. อบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๓๐ น. อบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/พระไตรปิฎก

วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

ติดต่อสอบถามได้ที่
๐๓๔-๓๑๐-๕๐๑ , ๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม