กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำความสะอาด พัฒนาวัด
เวลา ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เวลา ๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ด้านหน้า องค์พระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”
เวลา ๐๐.๐๐ น. สัญญาณกลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ด้านหน้าอาคารพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก และอวยพรปีใหม่

ขอเชิญปิดทองพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก
"ปกเกล้า ปกแผ่นดิน" องค์จำลอง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม