รับสมัครบวชพระ เณร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
บวชตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
กำหนดการงานบรรพชา - อุปสมบทหมู่ 
มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๓ ปี
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ / สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติ
และซ้อมขานนาคที่วัด
.
วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค 
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค 
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค – พิธีมอบผ้าไตร
.
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม
.
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
๐๘.๐๐ น. การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พิธีเบิกพระเนตร พระมหาพุทธพิมพ์
การแจกมหาทาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เดินทางไปปฏิบัติ และการบวชเนกขัมมะ
ณ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
.
วันเสาร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
อบรมกรรมฐาน วิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
.
วันเสาร์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ฆราวาส อบรมกรรมฐาน วิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
.
วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ
๐๙.๐๐ น. การอบรมกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. ฆราวาสลาสิกขาบท และเดินทางกลับ
.
วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
คณะพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรเดินทางกลับ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
.
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร 
.
วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา
๐๘.๓๐ น. คลินิกแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
สมัครบวช หรือติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๓
.
ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญถวายปัจจัย
สามารถโอนเงินได้ที่
ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสะ
ธ.ธนชาต ส.กำแพงแสน
เลขที่ 358-6-02798-4
โทรศัพท์ : 034-310501 - 3
ติดต่อเพื่อขอใบอนุโมทนาบัตร
ส่งสลิป-ชื่อ-สกุล-ที่อยู่
ได้ที่ ID Line : choojai36