ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมโอวาท และพิธีลาสิกขา ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

 • เสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
  เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรม
                       ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
                       ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
  • เวลา ๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
                         ผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
  • เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
                        โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า