ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๕.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุ-สามเณร สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์
๑๕.๐๐ น. ก่อเจดีย์ทราย (หน้าโรงเจ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๐.๐๐ น. พิธีบังสุกุล โดย พระสงฆ์ ๑๐ รูป (ณ โรงเจ)
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ (ณ โรงเจ)
๑๔.๐๐ น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และ 
พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร (หน้าโรงเจ)

ติดต่อสอบถามโทร : ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม