รับสมัครบวชพระ เณร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
อยู่วัดตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกๆ พระองค์
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หลวงปู่ปรารภจัดงานทำพิธีบวงสรวงนักษัตริย์ 12 ราศี
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
และพิธีบวงสรวงนักษัตริย์ ๑๒ ราศี
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๘ -๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. สมาทานศีลอุโบสถ/เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันมาฆบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. บวงสรวง นักษัตริย์ หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง หน้าโรงเจ
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๕.๐๐ น. ลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ผู้มีพระคุณ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

รับสมัครบวชพระ เณร #บวชฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บวชตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๒

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม งานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

----------------------------------

พบกับ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด