children s

จัดงานวันเด็กบริเวณหน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า เวลา 16.00 - 20.00 น.
หากน้องๆ มาก่อนเวลาให้เข้าไปด้านในวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)นะคะ จะมีอาหารเครื่องดื่ม และเกมส์สนุกๆ ให้เล่นก่อนค่ะ...แผนผังจัดงานวันเด็ก

โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นิมิตใหม่กรุงเทพ ภาค 310C-สโมสรโรตารี ภาค 3350 จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต่างๆ ให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.(รับจำนวนจำกัด)

tukbartevo

กำหนดการตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

07.30 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ โบสถ์กลางน้ำ
08.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ประมาณ 25-30 รูป)
09.00 น. แสดงธรรม นำปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
13.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระโพธิสัตว์ฯ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หลวงปู่ฯ ได้ให้โอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมคือทักษะบารมี 10 ประการ ซึ่งเป็นมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์ดังนี้

วันที่ 1 - 14 ต.ค. 55 วันแห่งการบริจาคทาน ให้กำลังใจ ให้น้ำใจ ให้โอกาส ให้เวลา ให้อภัย ปัจจัยตามกำลัง วันแห่งการให้

หลวงปู่ฯ งดแสดงธรรมที่ ร.พ.พระปิ่นเกล้าทหารเรือ วันที่ 21 ต.ค.55

katin2012 small

๙.๐๐ น.   ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรมโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๐.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ