โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นิมิตใหม่กรุงเทพ ภาค 310C-สโมสรโรตารี ภาค 3350 จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต่างๆ ให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.(รับจำนวนจำกัด)

tukbartevo

กำหนดการตักบาตรเทโวโรหณะ
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555

07.30 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ โบสถ์กลางน้ำ
08.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ประมาณ 25-30 รูป)
09.00 น. แสดงธรรม นำปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
13.30 น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระโพธิสัตว์ฯ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หลวงปู่ฯ ได้ให้โอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมคือทักษะบารมี 10 ประการ ซึ่งเป็นมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์ดังนี้

วันที่ 1 - 14 ต.ค. 55 วันแห่งการบริจาคทาน ให้กำลังใจ ให้น้ำใจ ให้โอกาส ให้เวลา ให้อภัย ปัจจัยตามกำลัง วันแห่งการให้

หลวงปู่ฯ งดแสดงธรรมที่ ร.พ.พระปิ่นเกล้าทหารเรือ วันที่ 21 ต.ค.55

katin2012 small

๙.๐๐ น.   ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรมโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๐.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดการเทศกาลกิจเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ 14 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2555
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ้ง) วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ

j2012

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม ณ โรงพยาบาลทหารเรือ (สำเหร่) ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น.


ขอเชิญร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2555  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมราชชนกฯ  โรงพยาบาลศิริราช  พบกันเวลา 14.30 น.   โปรดแต่งกายสวมเสื้อสีชมพู

suadmon nailuang

ขอเชิญเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรในหลวง&ราชินี ที่ รพ.ศิริราช  ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 น.  ใส่เสื้อสีชมพู

กำหนดการงานวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555