ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ณ.วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า / เสวนาธรรม ๙.๐๐ น. โครงการสินค้าราคาถูก พบกับสินค้ามากมาย ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์ ผักปลอดสาร เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์หอมจัง ฯลฯ ลด ๓๐-๗๐% ณ อาคารฐานพระนาคปรก *อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม นำปฏิบัติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดการวันที่ 20 ตุลาคม 2556 

8.00 น.     ตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง)  โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

               และคณะพระภิกษุสงฆ์วัดอ้อน้อย จำนวน 40 รูป

9.00 น.     แสดงธรรมโดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

13.00 น.   ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บณฑบาต 2 

 

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๖.๐๐ น.    ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

๑๘.๐๐ น.    พิธีบวชเนกขัมมะ

๑๘.๓๐ น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ ธรรมะจากพระไตรปิฏก/ ปฐมนิเทศ

 

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๔.๓๐ น.      เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๙.๐๐ น.       ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๓.๐๐ น.     ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน

๑๘.๓๐ น.     เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๒๓.๓๐ น.     เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

๐.๐๐ น.        สัญญาณกลอง ฆ้อง ระฆัง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

๐.๓๐ น.        เข้าที่พัก

 

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

วันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่พุทธะอิสระ

๔.๓๐ น.      เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๘.๐๐ น.      บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง โดยหลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุสงฆ์

    วัดอ้อน้อย/พิธิเททองหล่อพระศรีอริยเมตไตรย

๙.๓๐ น.      แสดงธรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๓.๐๐ น.     รับแจกของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่

     พุทธะอิสระ ล๊อกเก็ตรุ่นกู้ชาติ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๕.๐๐ น.     คณะสงฆ์ถวายสักการะแด่หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

๑๘.๓๐ น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

๔.๓๐ น.       เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๙.๐๐ น.        ปัจฉิมนิเทศ

๑๑.๐๐ น.      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๒.๐๐ น.      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

9.00 น.    ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

10.00 น.   พิธีทอดกฐินสามัคคี

11.00 น.   ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

13.00 น.   รับฟังการแสดงธรรม โดย องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ 5,999 บาท รับธงกฐิน 1 คู่

ติดต่อสอบถามโทร 034-204815

floodhelp2556

เชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง - น้ำดื่ม มาได้ที่
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หรือบริจาคเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ออมทรัพย์ สาขากำแพงแสน
ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ 213-1-34197-7
โดยเฉพาะที่ขาดแคลน คือ ยารักษาแผลน้ำกัดเท้า
ขี้ผึ้งเบอร์ 15 และยาลดไข้

PR3smalll

ร่วมบวชเนกขัมมะ ตั้งแต่วันที่ 9-12 ส.ค.56 โดยในวันที่ 12 ส.ค.56 เป็นงานวันกตัญญูของวัดอ้อน้อย พาแม่ร่วมงานสวดมาติกา-บังสุกุล (นำกระดูก&รูปของผู้เสียชีวิตมาร่วมงานได้) ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อนำไปปลูกป่าที่อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร