visaka2559

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

songkran 2016

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
๑๔.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นแบบไทย และการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ณ บริเวณหน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
๑๕.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุ-สามเณร สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. พิธีหล่อชิ้นส่วนพระนาคปรก "ปกเกล้า ปกแผ่นดิน"
๐๙.๓๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
และ พิธีสรงน้ำหลวงปู่พุทธะอิสระ พระภิกษุ-สามเณร

 

กำหนดการงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่

มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๐ ปี

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ/สามเณร นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาค

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค

  ๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค

  ๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค-พิธีมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ

๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา- อุปสมบทหมู่

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันพ่อแห่งชาติ

๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๐๙.๓๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่องศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก

๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๖.๐๐ น. ลาสิกขาบท

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น. เดินทางไปปฏิบัติธรรม และบวชเนกขัมมะที่ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ กาญจนบุรี (ท้้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส)

การปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ

วันพุธที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

การบวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร ๐๓๔-๒๐๔-๘๑๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑๓.๐๐ น. ฆราวาส ลาสิกขาบท และเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓.๐๐ น. คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เดินทางกลับวัดอ้อน้อย

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท/พิธีลาสิกขาบท 

 

 

 

ตลาดนัดสินค้าราคาถูก

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ใต้อาคารฐานพระนาคปรก

  ผลิตภัณฑ์หอมจัง ลด๓๐-๗๐% ข้าวสารดี ๕กิโลกรัม๑๐๐บาท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่สด เนื้อหมู เสื้อผ้า ผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ แบ่งเบาภาระการลดค่าครองชีพโดยองศ์หลวงปู่พุทธะอิสระ

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ณ.วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า / เสวนาธรรม ๙.๐๐ น. โครงการสินค้าราคาถูก พบกับสินค้ามากมาย ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์ ผักปลอดสาร เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์หอมจัง ฯลฯ ลด ๓๐-๗๐% ณ อาคารฐานพระนาคปรก *อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม นำปฏิบัติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดการวันที่ 20 ตุลาคม 2556 

8.00 น.     ตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง)  โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

               และคณะพระภิกษุสงฆ์วัดอ้อน้อย จำนวน 40 รูป

9.00 น.     แสดงธรรมโดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

11.00 น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

13.00 น.   ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บณฑบาต 2 

 

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๑๖.๐๐ น.    ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

๑๘.๐๐ น.    พิธีบวชเนกขัมมะ

๑๘.๓๐ น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ ธรรมะจากพระไตรปิฏก/ ปฐมนิเทศ

 

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๔.๓๐ น.      เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๙.๐๐ น.       ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน

๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๓.๐๐ น.     ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน

๑๘.๓๐ น.     เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๒๓.๓๐ น.     เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

๐.๐๐ น.        สัญญาณกลอง ฆ้อง ระฆัง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

๐.๓๐ น.        เข้าที่พัก

 

วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

วันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่พุทธะอิสระ

๔.๓๐ น.      เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๘.๐๐ น.      บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง โดยหลวงปู่พุทธะอิสระและคณะพระภิกษุสงฆ์

    วัดอ้อน้อย/พิธิเททองหล่อพระศรีอริยเมตไตรย

๙.๓๐ น.      แสดงธรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๓.๐๐ น.     รับแจกของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่

     พุทธะอิสระ ล๊อกเก็ตรุ่นกู้ชาติ จากหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๕.๐๐ น.     คณะสงฆ์ถวายสักการะแด่หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

๑๘.๓๐ น.    เจริญพระพุทธมนต์เย็น

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗

๔.๓๐ น.       เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๙.๐๐ น.        ปัจฉิมนิเทศ

๑๑.๐๐ น.      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

๑๒.๐๐ น.      เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

9.00 น.    ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

10.00 น.   พิธีทอดกฐินสามัคคี

11.00 น.   ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

13.00 น.   รับฟังการแสดงธรรม โดย องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ 5,999 บาท รับธงกฐิน 1 คู่

ติดต่อสอบถามโทร 034-204815