เนื่องในโอกาสสตมวาร หรือ ๑๐๐ วันของการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลวงปู่พุทธะอิสระ จึงขอเชิญร่วมสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน

ณ ห้องโถง อาคาร ๑๐๐ ปีศิริราช
วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ ปีระกานี้ จึงขออัญเชิญพระพรชัยมงคลขององค์พ่อหลวงที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเอาไว้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๙ น. ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความสุขความเจริญนี้ แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น และมีสติ รู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุข ความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”

และพระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ มีพรพระราชทานว่า

“ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ”

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ )
อ.กำแพงแสน นครปฐม
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑ ม.ค.๖๐

ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ กาญจนบุรี
วันที่ ๗ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ และสามเณร เดินทางไปปฏิบัติธรรม
ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ฆราวาส เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ

วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. ฆราวาสเดินทางกลับ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ และสามเณร เดินทางกลับวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการ บวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

กำหนดการวันออกพรรษา และบวชเนกขัมมะ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันศุกร์ - จันทร์ ที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ติดต่อสมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙

ดาวน์โหลดคุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครบวชเชิญคลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๙-๗๗๙๖๑๑๔

กำหนดการงานบรรพชา–อุปสมบทหมู่ ๑๑๙ รูป ประจำปี ๒๕๕๙ (มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก๋าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ ๓๐ กันยายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง)
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันอาทิตย์ที่. ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต"
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต" (ต่อ)

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี
นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ