วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันอาทิตย์ที่. ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต"
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต" (ต่อ)

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี
นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ.ศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติกรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)

 

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต

lp4

การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) นครปฐม วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิค
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนาและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

 suadmon siriraj

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

buad2016

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 DhammaSunday2ndWeek

การแสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) นครปฐม

๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลินิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และการปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และนำปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

suadmon siriraj1

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ศิริราช รพ.ศิริราช เวลา ๑๓.๐๐ น.

ubosot

การแสดงธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) กำแพงแสน นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลินิก
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และการปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ