ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ กาญจนบุรี
วันที่ ๗ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
พระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ และสามเณร เดินทางไปปฏิบัติธรรม
ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ฆราวาส เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานทองผาภูมิ

วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. ฆราวาสเดินทางกลับ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๓.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ พระนวกะ และสามเณร เดินทางกลับวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการ บวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

กำหนดการวันออกพรรษา และบวชเนกขัมมะ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันศุกร์ - จันทร์ ที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ติดต่อสมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙

ดาวน์โหลดคุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครบวชเชิญคลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๘๙-๗๗๙๖๑๑๔

กำหนดการงานบรรพชา–อุปสมบทหมู่ ๑๑๙ รูป ประจำปี ๒๕๕๙ (มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก๋าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ ๓๐ กันยายน – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง)
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันอาทิตย์ที่. ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต"
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน "วิถีจิต" (ต่อ)

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี
นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ.ศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และปฏิบัติกรรมฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)

 

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต

lp4

การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) นครปฐม วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิค
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนาและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ