กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง) 
ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ตามที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

กำหนดการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

ขอเชิญเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์แห่งองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ
ร่วมแรง ร่วมกาย ร่วมใจเป็นจิตอาสาทำอาหาร และบริการแจกอาหาร เครื่องดื่มให้กับญาติ เพื่อน พี่น้องของพวกเราที่เดินทางมาทำหน้าที่ลูกหลานไทย น้อมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่านสามารถมาช่วยได้ทุกวัน ที่เต็นท์ ๙ กองสลากเก่า

ประชาสัมพันธ์
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. การปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. การทำวัตรเย็น อ่านพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. การสวดพระอภิธรรม น้อมฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๐๙.๓๐ น. การปฏิบัติกรรมฐาน วิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การปฎิบัติกรรมฐาน วิถีจิต (ต่อ)

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๒๕๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ สนามหญ้าด้านข้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหิตลาธิเบศร์ พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลีนิก
เวลา ๐๙.๐๐ น. บำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา ๑๐.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ธัมมะจักกัปปวัตตนะสูตร และ พระปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

ขอเชิญฟังธรรม และปฏิบัติธรรมในงานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ.วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการ:
เวลา ๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก
เวลา ๑๐.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา ๑๓.๐๐. น. การแสดงธรรม และปฎิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ