Print
Hits: 6906

dorkkeelek
                                                                       ดอกขี้เหล็ก

ทางโรงยาสมุนไพรแห่งอโรคยาศาลาอิสระธรรม รับบริจาคสมุนไพร ซึ่งขณะนี้ขาดสมุนไพรดังนี้คือ

1. ดอกขี้เหล็ก 2. ผักขี้เหล็ก 3. ใบมะดัน 4. ต้น, ราก, ใบ ตะไคร้ 5. รากหญ้าคา 6. ดอกคูน 7. ใบเตย 8. ใบมะตูม 9. ดอกคำไทย และ 10. ใบบัวบก

สามารถนำมาบริจาคได้ที่ัวัดอ้อน้อยเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำ น้ำยาปรับธาตุ, ยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ, ยาฟอกเลือก ยาคลายเส้น ฯลฯ

 

สมุนไพรทั้งหมด เวลานำมาถวาย ไม่ต้องล้าง ให้ผึ่งลมเอาไว้ อย่าซ้อนทับกัน และเวลาจะนำมาจึงค่อยใส่ถุง เจาะรู แล้วนำมาถวาย

หมายเหตุ ควรคัดแยกสิ่งสกปรกออกด้วยมือก่อนจึงใส่ถุง

อนุโมทนาค่ะ