วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงครัวอิ่มจัง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย และเหล่าลูกหลานชาวธรรมอิสระ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน ๑,๖๐๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิดทัณฑสถานโรงพยาบาลสนามราชทัณฑ์ เป็นกำลังใจในวิกฤติโควิด

On Monday, June 7, 2021, Imjung Food Shops by Luang Pu Buddha Isara, Onoi Temple and followers of Dhamma Isara gave 1,600 lunch boxes to doctors, nurses and COVID-19 patients of the the Central Correctional Field Hospital to support their morale in the coronavirus crisis.