วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงครัวอิ่มจัง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย และ เหล่าลูกหลานชาวธรรมอิสระ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน ๓๐๐ ชุด แก่ทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสนามมงกุฎวัฒนะ เป็นกำลังใจสู้วิกฤติโควิด

On Saturday, June 5, 2021, Imjung Food Shops by Luang Pu Buddha Isara, Onoi Temple and followers of Dhamma Isara gave 300 lunch boxes to doctors and nurses of the Mongkutwattana Field Hospital to support their morale in the coronavirus crisis.