ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุน

ข้าวสารอาหารแห้ง หรือเครื่องใช้ยังชีพ
เพื่อร่วมช่วยเหลือพระสงฆ์ และชาวบ้าน
ใน อ.บันนังสตา และธารโต จ.ยะลา
เนื่องจากชาวบ้านบ้างส่วนติดไวรัสโควิด-19
ทำให้จำเป็นต้องปิดหมู่บ้าน เพื่อกักกันโรค
แต่ก็นำมาซึ่งการขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมาก

หลวงปู่พุทธะอิสระ และมูลนิธิธรรมอิสระ
จึงมีแนวคิดจัดถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด
เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ให้ชาวบ้าน อ.บันนังสตา

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน
ท่านใดจะบริจาคสิ่งของ สามารถนำมาส่งได้ที่
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

หรือ ประสงค์จะบริจาคเงิน โดยโอนมาที่
ชื่อบัญชี " วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ "
ธนาคารธนชาติ สาขากำแพงแสน
เลขที่ 358-6-02798-4

ตามกำลังศรัทธา กราบขอบพระคุณครับ