ขอเชิญร่วมงานวันดอกไม้บาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ หน้าอาคารพระนาคปรก วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

กำหนดการ...

เวลา ๐๖.๐๐ น. การเปิดเวทีงานวันเด็ก
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดลงทะเบียน
- การเล่นเกมส์
- การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
- การแสดงรำวงมาตรฐาน
- การแสดงต่างๆ
เวลา ๑๒.๐๐ น. ปิดการลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงพื้นบ้าน
เวลา ๑๕.๐๐ น. การแสดงรำวง “ศรีนวล”
เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดงาน “วันดอกไม้บาน”
เวลา ๑๕.๔๕ น. การสอนรำอวยพร
เวลา ๑๖.๓๐ น. การแสดงธรรม และมอบของขวัญ โดย
หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
ติดต่อออกร้านโรงทาน
คุณจิน โทร. ๐๘๑ – ๘๗๕๒๐๐๙