ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๕.๐๐น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐น. สมาทานศีลอุโบสถ / เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ( มาฆบูชา )
๐๕.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
๑๐.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา อบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม : โทร ๐๓๔ – ๑๐๒๒๔๐ , ๐๙๕ – ๕๔๓๑๐๕๔