คลิ๊กดูอัลบัมภาพ

คณะสงฆ์วัดอ้อน้อยและมูลนิธิธรรมอิสระ รวมทั้งปวงชนชาวไทย ผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทานจำนวน ๙ รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
ในเวลาบ่ายโมงตรง ณ เต็นท์หมายเลข ๙ ป้อมมหากาฬ