Print
Hits: 1007

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน บวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ 
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันเข้าพรรษา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า 
๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ / พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา

พิธีถวายสลากภัต เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารหอพักนักเรียน 
โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชียงใหม่
๑๓.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม น้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรม-และการอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ 
๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
การลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม