กำหนดการงานวันตรุษจีน ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน นครปฐม
๒๖ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. อัญเชิญตะเกียงขึ้นสู่เสามังกร และหงษ์
๑๖.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ จุดธูปเทียนที่หน้าวิหารเซียนฟ้า วิหารพระ
มหาโพธิสัตว์ และหน้าพระรูปพระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร
(จุดประทัด) เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๗.๐๐ หลวงปู่พุทธะอิสระแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐(วันไหว้)
๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ (คณะกรรมการ) จุดธูปเทียนบูชาฯ หน้าวิหาร
เซียนฟ้า วิหารพระมหาโพธิสัตว์ และพระมหาโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตร
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐(วันปีใหม่ของจีน)
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ จุดธูปเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
และเปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดทั้งวัน
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (เทพเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์)
๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสร่วมเจริญพระพุทธมนต์ (โรงเจ)
๑๕.๐๐ น. พิธีสวดนพเคราะห์บูชาดวงชะตา โดยพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เปิดให้ประชาชนไว้บูชาขอพรเทพเจ้าและร่วมทำบุญตลอดวัน
๑๔.๐๐ น. การจัดประมูลของไหว้และของมงคล
๑๖.๐๐ น. การแสดงเชิดสิงโต และมังกรทอง
๑๘.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระแจกอั่งเปาแก่ผู้เข้าร่วมงาน
๒๐.๐๐ น. อัญเชิญตะเกียงลงจากเสามังกรและหงษ์(จุดประทัดปิดงาน)

หมายเหตุ
๑ ภายในงานเปิดให้มีการทำบุญในแผนกต่าง ๆ อาทิเช่น หล่อพระ ตักบาตรพระประจำวัน ถวายสังฆทาน เสริมชะตา แก้ปีชง เป็นต้น
๒ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร หอมจัง สมุนไพร ผลไม้ กระดาษไหว้ เป็นต้น
๓ ออกร้านสอยดาว รางวัลใหญ่ทุกวัน
๔ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม