Print
Hits: 1067

ยกเลิก กิจกรรมการบวชเนกขัมมะ ฟังธรรม-ปฏิบัติกรรมฐาน
ณ ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ

เนื่องด้วยหลวงปู่พุทธะอิสระติดภารกิจเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

จึงแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก