ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ )
อ.กำแพงแสน นครปฐม
วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑ ม.ค.๖๐

วันศุกร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
              ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๐๐.๐๐ น. สัญญาณกลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
              พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑ ม.ค. ๖๐
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๓๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรม
               และแสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่
๑๐.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
              ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๑.๐๐ น. ภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก
              และ อวยพรปีใหม่
๑๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
               น้อมกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระ
               ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่
มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร.034-109760 ถึง 2
หลวงพี่นก
โทร.086-4737553,094-4123957