Print
Hits: 1150

buad2016

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๓.๐๐ น. อบรมกรรมฐาน
วันอาทิตย์ที่ ๑๗กรกฎาคม๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุธมนต์เช้า
๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ อุโบสถกลางน้ำ
๐๙.๐๐ น. เจริญมนต์ อบรมกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. อบรมกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วัน จันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. อบรมกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. อบรมกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วัน อังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-อบรมกรรมฐานโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน

วัน พุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม๒๕๕๙ (วันเข้าพรรษา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ /
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-อบรมกรรมฐานโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ/
พิธีลาสิกขาเนกขัมมะ
๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม