Print
Hits: 1562

 

กำหนดการงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่

มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๐ ปี

และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ/สามเณร นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาค

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

  ๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค

  ๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค

  ๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค-พิธีมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ

๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา- อุปสมบทหมู่

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันพ่อแห่งชาติ

๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๐๙.๓๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่องศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก

๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์

๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

๑๖.๐๐ น. ลาสิกขาบท

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๘.๐๐ น. เดินทางไปปฏิบัติธรรม และบวชเนกขัมมะที่ธุดงคสถานศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ กาญจนบุรี (ท้้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส)

การปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ

วันพุธที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

การบวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทร ๐๓๔-๒๐๔-๘๑๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑๓.๐๐ น. ฆราวาส ลาสิกขาบท และเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓.๐๐ น. คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เดินทางกลับวัดอ้อน้อย

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท/พิธีลาสิกขาบท