Print
Hits: 2047

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด

วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชา - อุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ / เสวนาวิชากรรมฐาน โดยคณะศิษย์ฝ่ายฆราวาส
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-นำปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-นำปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน / ลอยโคมประทีป

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (วันเข้าพรรษา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ / พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-นำปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ / พิธีลาสิกขาเนกขัมมะ
๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม