buadsummer2556-l

รับสมัคร บรรพชา – อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

howto register buad

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
ผู้สมัครบวชพระ เข้าพิจารณาความประพฤติที่วัดอ้อน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
09.00 น. เริ่มลงทะเบียน
16.00 น. ปฐมนิเทศ นาคเณร / อยู่พิจารณาความประพฤติ / ซ้อมขานนาค

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
12.30 น. พิธีปลงผมนาค ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
16.00 น. พิธีอาบน้ำนาค
16.30 น. หลวงปู่เป็นประธาน แจกมหาทานผู้ยากไร้ 585 ครอบครัว
18.00 น. เทศน์สอนนาค โดย องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ
19.00 น. พิธีมอบผ้าไตร โดย ประธานฝ่ายฆราวาส

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
06.30 น. พิธีขอขมาญาติ
07.00 น. พิธีบรรพชาหมู่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
08.30 น. พิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถวัดอ้อน้อย
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2556
08.00 น. ตักบาตรโลหะ (ทองเหลืองทองแดง) เพื่อสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ พระนาคปรก 9 เศียร “พระปกเกล้าปกแผ่นดิน”
09.00 น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
13.00 น. แสดงธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ (ต่อ) / รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ / พิธีสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร

วันที่ 16 - 25 เมษายน 2556
เดินทางสู่ธุดงค์สถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด ทองผาภูมิ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556
เจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2556
07.00 น. ปัจฉิมโอวาท และพิธีลาสิกขา

หมายเหตุ:กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม