Print
Hits: 2243

kuanim2556-l

กำหนดการงานวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า 

08.30 น. องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นประธานจุดธูปเทียน ประธานพิธีเจริญมนต์       พระสงฆ์ 21 รูป มังกรสิงโต เชิดถวาย
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พิธีปลงผมนาค ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
16.00 น. พิธีอาบน้ำนาค
16.30 น. หลวงปู่เป็นประธาน แจกมหาทานผู้ยากไร้ 585 ครอบครัว
18.00 น. เทศน์สอนนาค โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
19.00 น. พิธีมอบผ้าไตร โดย ประธานฝ่ายฆราวาส

 - มีอาหารเจเลี้ยงตลอดทั้งวัน   - แต่งกายชุดขาว

โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (วัดอ้อน้อย)

เชิญเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

สร้างองค์จำลอง องค์กวนอิม พระอวโลกิเตศวร ให้สาธุชนปิดทอง