Print
Hits: 1808

โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นิมิตใหม่กรุงเทพ ภาค 310C-สโมสรโรตารี ภาค 3350 จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต่างๆ ให้บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ฟรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.(รับจำนวนจำกัด)