ขอเชิญร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในวันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2555  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบรมราชชนกฯ  โรงพยาบาลศิริราช  พบกันเวลา 14.30 น.   โปรดแต่งกายสวมเสื้อสีชมพู