กำหนดการงานวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2555

 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555

          15.00 น.                  ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

          18.00 น.                  สัญญาณระฆัง / พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

          18.30 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

          20.30 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555

05.00 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เช้า

09.00 น.                  อบรมกรรมฐานวิชาปราณโอสถ

11.00 น.                  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

13.00 น.                  อบรมกรรมฐานวิชาปราณโอสถ

18.30 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฏก

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555

05.00 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เช้า

08.30 น.                  พิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ

09.00 น.                  อโรคยาคลินิก ณ ศาลาตะวันออก

09.00 น.                  อบรมกรรมฐานวิชาปราณโอสถ โดย คณะสงฆ์

11.00 น.                  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

13.00 น.                  อบรมกรรมฐานวิชาปราณโอสถ

16.30 น.                  พักผ่อนทำกิจธุระส่วนตัว

18.30 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฏก

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน (วันวิสาขบูชา)

05.00 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เช้า

08.00 น.                  บิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้ง

09.30 น.                  แสดงธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

13.00 น.                  อบรมกรรมฐานวิชาปราณโอสถ

18.00 น.                  เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน / ลอยโคมประทีป

                             ณ พระอุโบสถ และลานพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

-----------------------------------------------------

หมายเหตุ :     ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค.55 / กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม