กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่จันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ

๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า

๐๙.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด

๑๓.๐๐ น. ทำความสะอาด พัฒนาวัด

๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

๐๐,๐๐ น. สัญญาณกลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

๐๙.๓๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่

๑๑.๐๐ น. ภัตตาหารเพล

๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก

๑๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และสามเณร น้อมกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม