กำหนดการงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ
มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๒ ปี
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ / สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค 
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค – พิธีมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
คณะพระภิกษุ และสามเณร และฆราวาส เดินทางไปปฎิบัติธรรม 
และการบวชเนกขัมมะ ณ ธุดงค์สถานศูนย์ธรรมชาติบำบัด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
คณะพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส อบรมกรรมฐาน วิถีจิต
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ธุดงค์สถานทองผาภูมิ 
๐๙.๐๐ น. การอบรมกรรมฐาน วิถีจิต และการแจกมหาทาน
๑๓.๐๐ น. ฆราวาสลาสิกขาบท และเดินทางกลับ

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
คณะพระภิกษุ และสามเณร เดินทางกลับ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันเสาร์ ๖ มกราคม ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

#ติดต่อสอบถาม #สมัครขอบวช หรือ #ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
- สำนักงานมูลนิธิธรรมอิสระ ๐๓๔-๑๐๒๒๔๐ ถึง ๒
- พระสนธิชัย ๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔
#บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
#ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.