กำหนดการบวชเนกขัมมะวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ
วันเสาร์ที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ถ.มาลันแมน อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายชุดบังสุกุลเป็นและตาย
ลงทะเบียน ชื่อมารดาและบุตรที่นำมาร่วมพิธี
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ เดินทางถึงศาลาปฏิบัติธรรม
พิธีสวดมาติกา บังสุกุล ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และมอบของที่ระลึกให้แก่มารดาที่มีบุตรนำมาร่วมงานซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น อ่านพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน “วิถีจิต”
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน “วิถีจิต” (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และ อ่านพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน “วิถีจิต” โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติพระกรรมฐาน “วิถีจิต” (ต่อ)
๑๖.๐๐ น. ลาสิกขา

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ๐๓๔-๑๐๒๒๔๐
หรือติดต่อพระสนธิชัย โทร.๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔