ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

เปิดรับสมัครบวชพระ-เณร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ติดต่อสมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๗ ม.ค. ๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครบวชเชิญคลิ๊กที่นี่
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๔-๔๑๒๓๙๕๗, ๐๓๔-๑๐๙๗๖๐

กำหนดการบรรพชา – อุปสมบทหมู่ ๑๐๙ รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) กำแพงแสน นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ/ สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค และ พิธีมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา–อุปสมบทหมู่
๑๐.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา
๑๐.๐๐ น. การสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม