ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๘.๓๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. ตั้งองค์กฐิน
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๐.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐น. การแสดงธรรมนำปฏิบัติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลินิก
๐๙.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมนำปฏิบัติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ